Naturlivet

Det finns en mångfald av djur och växter på Costa Rica som inte liknar något annat. Det sägs att 5% av världens växter och djur finns på Costa Rica. Det är ungefär upp till en miljon olika arter i djur och växter räknat. Stora delar av Costa Ricas yta är nationalparker som verkligen tas hand om. Det är främst staten som skyddar och tar hand om dessa, men det finns även privata naturreservat eller annat skyddat område i landet som påverkar djur- och växtlivet på ett eller annat sätt.

Att det är så rikt på detta i landet beror att Costa Rica och Panama blev sammankopplade med kontinenterna Nord- och Sydamerika för en sådär tre till fem miljoner år sedan och djur- och växtliv blandades med varandra.